Bilinmeyeni Arar,Geleceğe Yön Verir 20 Yıllık Saha Operasyon Deneyimi Profesyonel Kalite Yönetimi Teknolojik Analiz ve Raporlama Süreçleri

Bordo Araştırma ve Danışmanlık

20 yıllık pazar araştırması tecrübesiyle, kalitatif ve kantitatif alanlarında müşterilerimizin ihtiyacını anlayıp bu doğrultuda doğru maliyet ve teknolojik olarak desteklediğimiz veri toplama yöntemlerimiz ile en verimli ve çözüm odaklı hizmeti sağlamayı hedefliyoruz.

Kantitatif Araştırmalar

Anketler, yüz yüze, telefonla, online veya bilgisayar destekli görüşmeler dahil olmak üzere birkaç farklı metodoloji kullanılarak gerçekleştirilebilen görüşmeleri içerebilir.

Script ve Raporlama Desteği

Son teknoloji uyumlu materyal ve yazılımlar ile Script ve Raporlama Desteği

Kalitatif Araştırmalar

Kalitatif araştırma sayısal verilerden daha derin bir biçimde “neden ve nasıl” sorularının cevabını anlamaya çalışır.

Araştırmacılık, herkesin daha önce gördüklerini görüp bunlardan kimsenin düşünmediklerini bulup çıkarmaktır.

Albert Szent Gyorgyi

Kantitatif Araştırmalar

İŞİNİZİ KOLAY VE HIZLI YAPIN!

Capi

CAPI, anket yapılırken bir dizüstü bilgisayar veya daha yaygın olarak bir tablet kullanılır. Anketör, elektronik cihazdan basılı bir ankette olduğu gibi soruları okuyabilir ve veriler doğrudan cihaza girebilir. 

CATi

Cati ,Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi anlamına gelmektedir. Genel ve proje bazlı eğitim verildikten sonra ,ofis ortamımızda ve evlerinde görevli anketörlerimiz ile tarafımızdan yazılan script aracılığıyla, rastlantısal ve belli bir liste ile telefon aramaları yapılmaktadır.

Gizli Müşteri

Bir müşteri gözü ile karşılaşılan hizmet mekanının ve o alanda hizmet veren personelinin durumunun müşteriye davranışının tespit edilmesini sağlar.

B2b

Kurumsal müşterilerini araştırabilmek için ilgili şirketlerde karar veren esas kişilerin belirlenmesi, yoğun iş günlerinde bu seçimleri yapan kişilere ulaşıp müşterinin istediği yönde bilgi toplanması

CENSUS

Ölçeği önceden belirlenmiş, yöntemi “örnekleme” kuralları çerçevesinde tespit edilmiş ve ilgilenilen konuya göre, oluşturulan veri tabanından uzayı tahmin etmeye yönelik tarama yöntemidir.

Ürün Testleri

“Ürün Testi Araştırmaları” yeni ürün geliştirilmesinde, mevcut üründe veya mevcut ürün değişikliğinde başvurulan bir yöntem olarak bilinir. Ürün testinin amacı, ürüne karşı mevcut tüketicilerin, rakip tüketicilerin veya potansiyel tüketicilerin yaklaşımını belirlemektir.

Sosyal Araştırmalar

.Kamuoyunun yaşanan toplumsal sorunları nasıl algıladı, yorumladığı, olaylara karşı tutum ve davranışlarının nasıl olduğu ve geliştiğini tespit etmek için yapılan araştırmalardır. . Kısaca sosyal araştırmalar toplumsal gerçeğin ortaya çıkartılması amaçlanır.

Siyasal araştırmalar

Kamuoyu araştırması; kamuoyunun kültürel, ekonomik, sosyal ve siyasal faaliyetlerinden doğan toplumsal ihtiyaç, tutum, davranış, eğilim, beklenti ve düşüncelerinin sistemli bir biçimde toplanması, objektif olarak kaydedilmesi, istatistiki test ve analizlerden sonra yorumlanmasını kapsamaktadır.

Medikal Araştırmalar

Küresel rekabet koşulları içinde sağlık sektöründe; hekimler, eczacılar, hastalar, sağlık çalışanları, ilaç mümessilleri kısacası sağlık sektörünün tüm paydaşlarının etki alanlarını belirlemek ve fikirlerini ortaya çıkarmak sağlık sektörü açısından büyük önem arz etmektedir.

Kalitatif Araştırmalar

İŞİNİZİ KOLAY VE HIZLI YAPIN!

Odak Grup Toplantıları

Grup tartışmaları moderatör eşliğinde belirli sayıda katılımcının bir araya gelerek önceden belirlenen konu hakkında görüş ve düşüncelerini anlattıkları kalitatif bir araştırma yöntemidir

online görüşmeler

Odak (focus) grup çalışmaları ve ya bireysel görüşmeler halinde yapılan ve katılımcı kişilerin belirli bir konu hakkında görüşlerinin tesbit edilmesi amacı ile yapılan niteliksel çalışmalardır..

Bireysel Derinlemesine görüşmeler

Araştırmaya konu olan hedef kitlenin, tutum, eğilim, davranış ve alışkanlıklarını küçük örneklemler kullanarak ve detaylı veri toplayarak derinlemesine anlamayı amaçlayan araştırma tekniğidir.

Ev ziyaretleri

Belirlenen hedef kitlede katılımcıların doğal yaşam alanında yapılandırılmamış görüşmelerdir. Ev ziyaretlerinde ana amaç katılımcıların kendi ortamlarını kavramak ve yaşam biçimlerini algılamaktır.

Eşlikli alışveriş

Eğitimli bir uzman veya bir antropolog ile birlikte kamera ve ses kaydı alınarak tüketicilerle eşlik birlikte alışveriş yapılmasıdır.

Etnografik araştırmalar

Etnografi, araştırma konusuna bağlı olarak evreni belirlenmiş olan belirli nüfusu, bulundukları ortam ve koşullarda takip ederek, araştırma konusu çerçevesinde ilişki ve davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır.

kalitatif Oda Hizmeti

Yapılan görüşmelerin , ses ve video kaydına alındığı, müşterinin de kendine ayrılan odada ve ya uzaktan bağlantı ile görüşmeleri izleyebileceği sistemdir.

Moderasyon Hizmeti

Yapılacak toplantıların ve ya görüşmelerin, ilgili  görüşme konusunda uzman kişiler tarafından yapılma hizmetidir.

Raporlama Hizmeti

Yapılan görüşmelerin sonuçlarının, konusunda uzman kişiler tarafından , müşteri ihtiyacına uygun şekilde yazılı hale getirilmesi hizmetidir.

%
Olumlu Müşteri Dönüşü
+
Kalitatif araştırtmalar
+
kantitatif araştırmalar
+
Mutlu Müşteri

Kalitatif Odamızdan örnekler

BİZE ULAŞIN

Bordo Eğitim Araştırma ve Danışmanlık

Gülbahar Mah. Uysal Sok. Ali Meriç İş Merkezi No:1 Kat 3 Şişli / İstanbul

Mail: bordo@bordoarastirma.com

İletişim